Sosyal Ağlarda Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

22 Nisan 2019

Sosyal ağlar veya sosyal medya olarak temelde tek bir çatı aldığına topladığımız Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube gibi internet siteleri, ulaştıkları milyarlarca kullanıcı sayesinde iletişimi oldukça kolaylaştırıyor. Ancak sağlamış olduğu bu iletişim rahatlığının yanında cinsel taciz gibi bir çok suçun işlenmesine de maalesef aracı oluyor. Kişiler bu sosyal ağlar üzerinden (özellikle Instagram) her gün çeşitli yollarla cinsel tacize maruz kalabiliyor. Peki cinsel taciz suçu nedir ?

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde taciz; “tedirgin etme, rahatsız etme” şeklinde tanımlanmıştır. Cinsel taciz ise, bireylerin cinselliğine yöneltilmiş rahatsız edici nitelikte ancak herhangi bir temas olmadan, cinsel arzu barındıran her türlü söz, yazı ve hareketin mağdura yöneltilmesidir. Yargıtayca yapılan tanıma göre ise; bir kişinin bir başkasını, rızası olmadan sözle, gözleriyle veya bedeniyle, cinselliğini hedefleyerek rahatsız etmesidir. Basitçe cinsel tacizi “söz atma, sarkıntılık” olarak ifade edebiliriz. Sanılanın aksine bir kişinin vücudunun herhangi bir bölümüne dokunma suretiyle meydana gelen suç cinsel taciz değil, cinsel saldırıdır. Cinsel taciz suçunun oluşması için mağdurun vücut bütünlüğünün hiç bir şekilde ihlal edilmemesi, vücuda dokunma olmaksızın cinselliğin hedef alınması gerekir.

Temelde cinsel taciz, bireyleri cinsellik arzusu barındıran eylemlerle rahatsız etme olgusuna dayanır. TCK m.105’de düzenlenen cinsel taciz suçunun madde gerekçesinde “mağdurun cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak rahatsız edilmesi” biçiminde ifade edilmiştir. Cinsel taciz suçu “mesaj ya da mektup gönderme, el hareketi yapma, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme” gibi eylemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bir kişiyi cinsel arzu ile rahatsız etmektir. Suçun manevi unsuru ise kasttır. Failin cinsel arzu ve isteklerini tatmin amacıyla hareket etmesi suçu meydana getirir.

Hangi Söz ve Hareketler Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur? 

Cinsel taciz suçuna mahal verecek söz ve eylemlere yönelik olarak kanunda örnekleme yapılmamıştır. Ancak Yargıtay ceza dairelerinin cinsel taciz olarak değerlendirdiği bir takım söz ve eylemler şu şekildedir; “gel seninle öpüşelim, sevişelim” , “sen çok güzel olmuşsun, serpilmişsin, dudakların çok güzel ”, yavrum deyip pantolon fermuarını açmak”, “evde misin canım seni çok özledim, eve geliyorum” , “telefona 3 gün içerisinde birden fazla kez ‘seni seviyorum’ yazılı mesajlar göndermek”, “ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin” , “aynı gece içerisinde 19 kez değişik zamanlarda arayarak ‘seni seviyorum kapının yanındayım oraya geliyorum’ ve benzeri sözler söylemek” , “cep telefonuna değişik zamanlarda ayrı ayrı ‘aşkım nasılsın, bugün bana kızgınmısın, ben seni çok seviyorum’ şeklinde mesajlar çekmek”,  “senin için yanıyorum, eriyorum, sana aşığım, anlamadın mı” gibi. Ancak ahlaki kurallara uygun evlenme teklifi, tanışma isteği veya beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı kabul edilir.

Sosyal Ağlarda Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir? 

TCK m. 105’de cinsel taciz suçu; “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısı ile cinsel taciz suçunun cezası şikayet üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Suç 18 yaşından küçük reşit olmayan çocuğa karşı işlenirse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Cinsel taciz suçunun sosyal ağlar vasıtası ile örneğin Instagram ve Twitter DM’leri, Facebook mesajları veya yorumları ile işlenmesi halinde ise TCK m. 105/2-d’de “posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle” şeklinde düzenlenen hüküm gündeme gelecektir. Sosyal medya sitelerinin elektronik haberleşme aracı olduğu kuşkusuz olduğundan bu ağlar vasıtası ile meydana gelen cinsel taciz suçlarında yine aynı madde gereğince verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Ayrıca cinsel taciz suçu neticesinde mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Sosyal Ağlarda İşlenen Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi 

Twitter’da, Instagram’da veya diğer sosyal ağlarda işlenen cinsel taciz suçu, suçun nitelikli halini meydana getirdiğinden şikayete tabi suç olmayıp re’sen savcılıklarca soruşturulmaktadır. Cinsel taciz suçunda şikayet süresi 6 ay iken, sosyal ağlar vasıtası ile işlenen cinsel taciz suçu şikayete bağlı suç olmadığından dava zaman aşımı süresi olan 8 yıllık süre içerisinde mağdurun şikayet hakkını kullanması mümkündür. Yapılan şikayet veya re’sen soruşturma neticesinde cinsel taciz suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır.

Görüldüğü üzere sosyal medyada meydana gelen cinsel taciz suçlarının müeyyidesi suçun basit halini oluşturmayıp, nitelikli halini oluşturmakta ve daha ağır bir cezayı gerektirmektedir. Dolayısıyla Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube gibi mecralar nezdinde maruz kalınan cinsel tacizlerde şikayet zaman aşımı süresi aşılmadan ilgili mercilere bildirim yapılmalıdır.

Görsel kaynağı; https://www.bizlibrary.com/article/sexual-harassment-training-questions/

Yorum Yapmak İster Misiniz?

Diğer Bilişim Hukuku Yayınları